skip to Main Content
Bevalling / Spoedeisend 24/7: 071 – 200 15 45
Nieuwe maatregelen

Omdat het van belang is dat wij, samen met jullie, zorgen voor een minimale verspreiding van het Coronavirus hebben we in onze regio samen met de andere collega’s werkzaam in de geboortezorg en onze beroepsvereniging, KNOV, de volgende verstrekkende maatregelen genomen.

 • zwangeren vallen niet in de risicogroep
 • de ziekteverschijnselen zijn hetzelfde als bij niet-zwangeren
 • voor zover bekend wordt je baby zolang het in de buik zit niet ziek
 • heb je koorts (>38.0) en/of moet je hoesten/bent je kortademig of ben je in contact geweest met iemand die bewezen het virus heeft óf ben je in een gebied geweest dat wordt gekenmerkt door wijdverspreide transmissie (zie website rivm) laat je dan testen en kom niet naar de praktijk.

Wat kan je doen om jezelf te beschermen?

1. Werk zoveel mogelijk thuis.
2. Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, ook tijdens het consult.

3. Was vaker je handen.

4. Nies en hoest in je elleboog
5. Gebruik papieren zakdoeken.
6. Draag een mondkapje.

Belangrijkste advies is: Bezoek de praktijk niet bij klachten als verkoudheid, hoest klachten, kortademigheid of koorts (>38 graden). Kom ook niet als je in contact geweest bent met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft of als je in een risicogebied bent geweest (<14 dagen geleden). Neem telefonisch contact met ons op als je op korte termijn een afspraak hebt bij ons, ook als je twijfelt. Dan denken we met je mee.

Spoed;

 • Voor spoed kan je ons nog steeds bereiken op het spoednummer, we willen jullie echter wel vragen om het ook te gebruiken bij spoedgevallen zodat we de lijn open houden.

Bezoek aan de praktijk:

 • Heb je koorts en klachten, kom niet naar de praktijk, maar bel ons! Ook niet als een huisgenoot klachten heeft.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de controle.
 • Wij hebben in verband met een verscherpt hygiëneprotocol de tijdschriften uit de wachtkamer en de spreekkamer gehaald. Ook staan er minder stoelen in de wachtkamer
 • Was je handen thuis en desinfecteer je handen, op de praktijk voordat je de spreekkamer binnenkomt

Intake, telefonisch

 • 16 weken
 • 20 weken-echo in de Poort
 • 25 weken
 • 30 weken
 • 33 weken
 • 36 weken
 • 38 weken
 • 40 weken
 • 41 weken
 • Nacontrole na zes weken zal indien mogelijk telefonisch verlopen
 • Voorlichtingsavond: de voorlichtingsavond over de bevalling zal voorlopig niet doorgaan. Deze is wel online op de website te volgen

Bevallen:

 • Indien er een (huis)bezoek noodzakelijk is en er is sprake van (mogelijke) besmetting met het corona virus zul je bezocht worden door één van ons in beschermde kleding.
 • Thuis dan wel poliklinisch bevallen is beide tot nu toe nog steeds mogelijk. Beide ziekenhuizen hebben echter wel strenge voorzorgsmaatregelen getroffen.

Kraamvisites:

 • Waar mogelijk zullen de visites telefonisch gedaan worden.
 • De dag van de hielprik zullen we in de ochtend bij je langskomen. We willen je vragen op dat moment geen bezoek uit te nodigen.

Gezien de ontwikkelingen in Nederland per dag kunnen veranderen zullen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden via Facebook of de mail.

We weten dat er veel van jullie gevraagd wordt, maar vragen jullie begrip voor de huidige situatie. Heb je vragen of zorgen? Bespreek ze met ons!

Barbara, Daniëlle, Marleen, Viola en Susanne

Zoeken