Skip to content
Bevalling / Spoedeisend 24/7: 071 – 200 15 45

Toestemmingsverklaring

Verloskundige Maatschap Lammenschans zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken kunnen we je niet in behandeling nemen.

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat jouw rechten zijn, vind je in ons privacyreglement op onze website www.verloskundige-leiden.nl

Deze toestemming omvat mede:

1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier,

2. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,

3. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden te weten:

a.Peridos [1]

b.Preaventis [2]

c.Perinatale Registratie Nederland [3]

4. het delen mijn persoonsgegevens met andere zorgaanbieders ,voor zover dit nodig is in het kader van de continuïteit van mijn behandeling als zwangere, zoals huisarts, echocentrum, CJG en kraamzorg.


addendum

[1] Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Dit digitaal dossier legt gegevens vast over de screening op Downsyndroom en de 20 weken echo om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren.  Deze gegevens omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van de 1e trimester screening (NT-metingen en laboratoriumonderzoek = de combinatietest) en het verrichten van het structureel echoscopisch onderzoek (=SEO). Ook worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Meer informatie op www.peridos.nl
[2] Praeventis is een landelijk registratiesysteem waarin de gegevens van het bloedonderzoek bij zwangeren wordt vastgelegd. Dit om de kwaliteit van het bloedonderzoek te waarborgen en het proces te bewaken. Het RIVM is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een optimale beveiliging van de gegevens. Ook worden de gegevens van het bloedonderzoek opgenomen in een landelijk informatiesysteem Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De wet Bescherming Persoonsgegevens is op deze registratie van toepassing. Als u in de toekomst bloed nodig heeft, kan het bloedtransfusielaboratorium uw gegevens inzien. [3] Perinatale Registratie Nederland (PRN) houdt zich bezig met de zorg rondom de geboorte. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren door data verzamelen van moeder en kind doorheen het hele proces van zwangerschap en geboorte.

Zoeken